Akvapona, UAB

Įmonės kodas: 302908425

Adresas: Skaisterių g. 2C, Skaisterių k., Vilniaus r.

Tel Nr. +370 685 71762

Email: info@zuviespastas.lt

Veterinarinio patvirtinimo žuvies auginimui Nr. LT 23-13-009
Veterinarinio patvirtinimo žuvies perdirbimui Nr. LT 41-011 Ž